Historia

Zakład Komunikacji Miejskiej powołany został Uchwałą Prezydium MRN w Ełku z dnia 5 kwietnia 1973r. Uruchomienie komunikacji nastąpiło 20 lipca 1973r.

Dysponowano wówczas 2 autobusami, które kursowały na trasie Wojska Polskiego (obecny postój taksówek) - Kombinat Mięsny. Do końca roku ilość autobusów
wzrosła do 9. Były to autobusy SAN H 100B. W tym czasie były już uruchomione
3 linie: Nr 1 Kombinat Mięsny - Szyba, Nr 2 Kombinat Mięsny - Siedliska, Nr 3 Dworzec PKP - Straduny. W pierwszym półroczu funkcjonowania komunikacji przewieziono 403 tyś. pasażerów.

W roku 1974 ilość autobusów wzrosła do 11 szt., uruchomiona została też czwarta linia Kombinat Mięsny - Nowa Wieś Ełcka. Łączna długość linii komunikacyjnych wyniosła 31km.

W roku 1978 komunikacja dysponowała 20 autobusami w tym 11 autobusów SAN,
7 Autosan i 2 Jelcze. W tym czasie komunikacja obsługiwała 5 linii otwartych o łącznej długości 37 km oraz 4 linie zamknięte obsługujące zakłady pracy. W tym roku przewieziono łącznie 4.650 tys. pasażerów.

W roku 1991 została podjęta decyzja o przekształceniu PGKiM i wyodrębnieniu Miejskiego Zakładu Komunikacji jako samodzielnej jednostki organizacyjnej. Uchwała Nr XII/85/91 z dnia 26 marca 1991r. Miejskiemu Zakładowi Komunikacji nadała status zakładu budżetowego. W chwili powołania MZK dysponował 23 jednostkami tj. 4 Autosanami z 1985r, 19 Jelczami w tym 5 z 1987r, 5 z 1988, 8 z 1989 i jeden
z 1990r.

W roku 2007 na bazie istniejącego zakładu budżetowego utworzona została
spółka z o.o. ze 100% udziałem Gminy Miasta Ełk.

W roku 2008 do spółki przystąpiła Gmina Ełk.

Od roku 2010 MZK spółka z o.o. obsługuje 17 linii autobusowych, które przebiegają przez obszar Miasta Ełk, Gminy Ełk i Gminy Stare Juchy.

W roku 2011 uruchomiono 18 linię autobusową.