Informacja o niewykorzystanych biletach

Osoby, które z powodu stanu epidemiologicznego związanego z pandemią koronawirusa oraz wprowadzenia z dniem 26 października 2020 r. zdalnego nauczania nie będą mogły skorzystać z komunikacji miejskiej zgodnie z przeznaczeniem, a mają wykupiony bilet okresowy, będą miały możliwość wydłużenia terminu ważności posiadanych biletów o ilość niewykorzystanych dni tj. np.:

1)                 w przypadku biletu dekadowego ważnego do 30.10.2020 r. - wydłużenie nastąpi o 5 dni;

2)                 w przypadku biletu miesięcznego ważnego do 31.10.2020 r. - wydłużenie nastąpi o 6 dni;

3)                 w przypadku biletu miesięcznego ważnego do dnia 15.11.2020 r. - wydłużenie nastąpi o 21 dni.

Termin wydłużenia ważności biletu będzie liczony automatycznie od momentu otwarcia szkół.

W celu przedłużenia okresu ważności tych biletów będzie trzeba zgłosić się:

    osobiście do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Ełku, ul. Łukasiewicza 8,

    telefonicznie pod nr (87) 610 31 27,

    drogą elektroniczna na adres: r.galicki@mzk.elk.pl.

Podczas korzystania z komunikacji miejskiej trzeba będzie posiadać przedmiotowy bilet zakupiony w miesiącu październiku br. oraz potwierdzenie ważności biletu wystawione przez „MZK” Sp. z o. o. w Ełku,  celem jego okazania przy kontroli biletów.

Reklamacja wskazanych biletów będzie następowała zgodnie z uchwałą nr XVI.173.16 Rady Miasta Ełku z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłat dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy z późn. zm.

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod nr tel. Urzędu Miasta Ełku: 87 732 62 44, 87 732 61 36 oraz w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o. o. w Ełku pod nr tel. 87 610 31 27.