O firmie

Miejski Zakład Komunikacji w Ełku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje od 1 marca 2007r.
Powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego.

100% udziałów Spółki należy do Wspólników:
- Miasta Ełk reprezentowanego przez Prezydenta Miasta
- Gminy Ełk reprezentowanej przez Wójta Gminy

Funkcje kontrolne sprawuje Rada Nadzorcza powoływana przez Zgromadzenie Wspólników na 3-letnią kadencję, w skład której wchodzi 3 przedstawicieli Zgromadzenia Wspólników.

Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy.

W ramach działalności Spółka prowadzi:
- sprzedaż i dystrybucję biletów na przewozy komunikacją miejską,
- konserwację i naprawę własnych pojazdów samochodowych,
- sprzedaż powierzchni reklamowych na autobusach,