Przystanek 125 Straduny - Pętla

Pobierz PDF

3

Zakłady Mięsne - Straduny

14

Straduny - Jeziorna

04:45 CY 05:05 Y 05:47 X 06:54 C 06:59 HKX 07:05 07:40 X 09:15 10:34 CX 10:34 gH 11:00 X 11:13 g 12:04 CHY 12:44 CHn 12:55 CHn 12:59 Y 13:32 n 14:44 C 15:00 SX 15:04 HX 15:15 St 15:41 X 16:39 CH 17:35 18:44 CX 19:05 X 20:39 HWX 20:39 HnW 20:39 6C 20:45 Nx 20:55 6 21:23 WX 21:23 nW 22:40 PX 12:55 LX 16:05 fX

Legenda pełna legenda

6 - Kursuje w soboty

C - Chojniak

f - Kursuje tylko do Konieczek

g - Kursuje tylko w sobotę i niedzielę

H - Sajzy

K - Krokocie

L - Kursuje w okresie szkolnym w dniach zajęć dydaktycznych.

n - Kursuje tylko w niedzielę

N - Kursuje od 15.09-14.06

P - Nie kursuje 24.12. i 31.12.

S - Kursuje do Szelig

t - Kursuje w dni wolne od zajęć dydaktycznych

W - Kursuje od 15.06 - 15.09

X - Kursuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt

x - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku

Y - Kursuje od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt.