Przystanek 111-06 Oracze

Pobierz PDF

3

Zakłady Mięsne - Straduny

14

Straduny - Jeziorna

06:55 HKX 15:23 L 13:19 LX 16:29 fX

Legenda pełna legenda

f - Kursuje tylko do Konieczek

H - Sajzy

K - Krokocie

L - Kursuje w okresie szkolnym w dniach zajęć dydaktycznych.

X - Kursuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt