Przystanek 10 Kilińskiego - Koszykowa

Pobierz PDF

4

Zakłady Mięsne - Nowa Wieś

5

Konieczki - Chełchy

6

os. Bajkowe - Szpital

8

Konieczki - Barany

12

Zakłady Mięsne - Szpital

13

Konieczki - Zakłady Mięsne

04:57 X 06:00 X 06:40 07:40 X 08:40 n 09:10 X 10:35 12:50 13:50 GX 14:45 15:35 X 16:35 18:40 22:25 JPR 06:25 dX 06:26 X 07:24 X 08:31 RSzY 10:09 RSz 11:26 RSz 12:41 RSz 13:56 RSz 15:46 RSz 17:12 SzX 18:27 SzX 19:42 PX 20:46 PX 21:46 PX 05:15 Y 05:30 RSz 06:15 R 06:40 RSz 06:55 BRSz 07:15 R 07:45 RSz 07:50 L 08:15 LSz 08:35 R 09:15 09:45 BSz 10:45 Sz 11:15 12:15 Sz 12:50 Sz 13:15 SzX 13:55 Sz 14:25 Sz 14:40 LSz 15:25 L 15:25 BSz 15:55 Sz 16:15 LSz 16:55 Sz 17:25 Sz 17:40 L 18:25 BSz 18:55 PSz 19:55 P 20:25 P 21:15 PX 21:45 P 22:25 PX 05:26 RSzX 05:56 RY 06:26 Sz 06:46 RSzX 07:16 RX 07:46 Sz 08:16 X 08:41 Y 08:56 Sz 09:31 X 10:01 SzX 10:26 Sz 10:56 X 11:36 Sz 12:16 SzX 13:06 13:41 SzX 14:28 Sz 14:38 SzX 15:01 SzX 15:32 Sz 15:51 X 16:21 SzX 16:51 Sz 17:16 X 17:31 Y 17:46 SzX 18:21 X 18:36 Sz 19:01 PX 20:01 P 20:21 PRY 21:06 PY 05:34 Y 06:34 X 07:34 X 13:24 Y 21:34 PY

Legenda pełna legenda

B - Kursuje do Baran

d - Kursuje przez Przemysłową

G - Nowa Wieś Gospodarstwo Rol

J - Przez Jeziorną

L - Kursuje w okresie szkolnym w dniach zajęć dydaktycznych.

n - Kursuje tylko w niedzielę

P - Nie kursuje 24.12. i 31.12.

R - Nie Kursuje 1.01, Pierwszy dn. Wielkanocy, 25.12.

Sz - Kursuje do szpitala

X - Kursuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt

Y - Kursuje od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt.