Przystanek 14 Jana Pawła II - Oratorium

Pobierz PDF

4

Zakłady Mięsne - Nowa Wieś

6

os. Bajkowe - Szpital

7

Konieczki - Szpital

8

Konieczki - Barany

11

Suwalska FSO - Jeziorna

12

Zakłady Mięsne - Szpital

14

Straduny - Jeziorna

16

Konieczki - Jeziorna

04:56 X 06:05 X 06:35 07:30 X 08:45 n 09:15 X 10:40 12:55 13:55 GX 14:50 15:40 X 16:40 18:45 22:30 PR 06:30 X 07:28 X 08:35 SzY 10:13 Sz 11:30 Sz 12:45 Sz 14:00 Sz 15:50 Sz 17:15 SzX 18:30 SzX 19:45 PX 20:50 PX 21:50 PX 06:43 L 07:43 SzY 09:04 10:24 Sz 12:23 Sz 13:49 Sz 15:04 Sz 16:19 Sz 18:14 Sz 19:33 P 20:53 PSz 21:29 PY 05:20 Y 05:35 RSz 06:20 R 06:45 RSz 07:00 BRSz 07:20 R 07:50 RSz 07:54 L 08:20 LSz 08:40 R 09:20 09:50 BSz 10:50 Sz 11:20 12:20 Sz 12:55 Sz 13:20 SzX 14:00 Sz 14:30 Sz 14:45 LSz 15:30 BSz 15:30 L 16:00 Sz 16:20 LSz 17:00 Sz 17:30 Sz 17:45 L 18:30 BSz 19:00 PSz 20:00 P 20:30 P 21:20 PX 21:50 P 22:30 PX 04:08 R 22:18 P 05:30 RSzX 06:00 RY 06:30 Sz 06:50 RSzX 07:20 RX 07:50 Sz 08:20 X 08:45 Y 09:00 Sz 09:35 X 10:05 SzX 10:30 Sz 11:00 X 11:40 Sz 12:20 SzX 13:10 13:45 SzX 14:32 Sz 14:42 SzX 15:05 SzX 15:36 Sz 15:55 X 16:25 SzX 16:55 Sz 17:20 X 17:35 Y 17:50 SzX 18:25 X 18:40 Sz 19:05 PX 20:05 P 20:25 PRY 21:10 PY 05:39 X 06:19 X 06:40 SzX 07:07 X 07:28 X 07:55 SzX 11:50 SzX 13:19 X 13:49 X 14:07 SzX 14:19 X 14:55 SzX 15:28 X 16:19 X 21:49 PX 22:19 PX 06:49 X 08:49 X 10:39 T 12:29 T 14:39 T 16:39 T

Legenda pełna legenda

B - Kursuje do Baran

G - Nowa Wieś Gospodarstwo Rol

L - Kursuje w okresie szkolnym w dniach zajęć dydaktycznych.

n - Kursuje tylko w niedzielę

P - Nie kursuje 24.12. i 31.12.

R - Nie Kursuje 1.01, Pierwszy dn. Wielkanocy, 25.12.

Sz - Kursuje do szpitala

T - Nie kursuje 1.11

X - Kursuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt

Y - Kursuje od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt.