Rozkład jazdy 5 Chełchy - Konieczki

Przystanek 29 Dąbrowskiego PKS

Godzina Minuty
05 33 Y
07 08
11 13 X 28 g
12 51
13 58 aX
14 58
15 23 X
16 28 V
18 23 X 23 6a
20 23 P
Na czerwono zaznaczono najbliższy odjazd

Legenda pełna legenda

6 - Kursuje w soboty

a - Tylko do Z. Mięsnych

g - Kursuje tylko w sobotę i niedzielę

P - Nie kursuje 24.12. i 31.12.

V - W sobotę i niedzielę tylko do Z. Mięsnych

X - Kursuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt

Y - Kursuje od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt.