Rozkład jazdy 5 Chełchy - Konieczki

Przystanek 54 W. Polskiego - Urząd Skarbowy

Godzina Minuty
06 34 Y
07 36 X
08 07
12 14
13 53
14 27 X
15 24 dX
16 04 22 X
17 26
19 22 Y
21 24 P
Na czerwono zaznaczono najbliższy odjazd

Legenda pełna legenda

d - Kursuje przez Przemysłową

P - Nie kursuje 24.12. i 31.12.

X - Kursuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt

Y - Kursuje od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt.