Usługi

1. Usługi reklamy pojazdowej (ceny netto/miesiąc)

 
AUTOBUSY
  o długości poniżej 12m  
pozostałe
Ściana boczna 100,00 zł 250,00 zł
Ściana boczna z szybami 150,00 zł 350,00 zł
Ściana tylna z szybą 250,00 zł 350,00 zł
Ściany boczne i tylna 400,00 zł 600,00 zł
Ściany boczne i tylna z szybami 550,00 zł 750,00 zł

2. Usługi reklamy wewnątrz pojazdowej (ceny netto/doba)

  format A4 format A3 format A2
Plakaty umieszczone wewnątrz
autobusu
2,50 zł/szt. 3,00 zł/szt. 4,00 zł/szt.

Objaśnienia:

 1. Czas ekspozycji reklamy wymienionej pkt.1 – minimum 3 miesiące.
  W przypadku krótszego okresu ekspozycji – negocjacje cenowe.
 2. Reklama na szybie – dotyczy wykonanej folią ONE WAY VISION.
 3. Zawarcie stosownej umowy ze zleceniodawcą reklam może wpłynąć
  na zmianę wyżej wymienionych cen.
 4. Czas ekspozycji plakatów – minimum 7 dni. W przypadku zlecenia
  krótszego okresu ekspozycji ma zastosowanie następująca formuła:
  ilość plakatów x stawka dobowa x 7 dni.

3. Za świadczone usługi przewozowe / wesela, wynajm /
(ceny netto)

usługa do 1,5 godziny i do 15 kilometrów
(minimalna opłata za usługę przewozową)
185,00 zł
dopłata za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 1,5 godziny 88,00 zł
dopłata za każdy następny kilometr powyżej 15 kilometrów 8,80 zł
dopłata za usługi świadczone w soboty, niedziele i święta 50% wartości
wyliczonej według powyższych zasad

Uwagi:

 1. Czas wynajmu liczy się od wyjazdu autobusu z zajezdni do powrotu na zajezdnię.
 2. Każdą rozpoczętą godzinę liczy się za pełną godzinę.
 3. Usługi przewozowe będą świadczone na terenie gmin powiatu ełckiego, objętych
  Porozumieniami Międzygminnymi dotyczącymi publicznego transportu zbiorowego.

4. Usługi czyszczenia pojazdów (ceny netto) / Czyszczenie pojazdów bez umowy w godzinach 7:00-14:00

czyszczenie samochodu osobowego samoobsługa 4,88 zł
czyszczenie samochodu VAN/BUS 50,00 zł
czyszczenie autobusu 100,00 zł

5. Pozostałe usługi (ceny netto)

usługa warsztatowa  100,00 zł za 1 roboczogodzinę

W przypadku gdy wykonanie poszczególnych usług poprzedzone jest zawarciem stosownej umowy mogą być stosowane ceny odbiegające od wyżej wymienionych.