Usługi

Dzierżawa powierzchni zewnętrznych na autobusie (ceny netto/miesiąc)

 
AUTOBUSY
  o długości poniżej 12m  
pozostałe
Ściana boczna 100,00 zł 250,00 zł
Ściana boczna z szybami 150,00 zł 350,00 zł
Ściana tylna z szybą 250,00 zł 350,00 zł
Ściany boczne i tylna 400,00 zł 600,00 zł
Ściany boczne i tylna z szybami 550,00 zł 750,00 zł


  1. Czas dzierżawy powierzchni zewnętrznej  – minimum 3 miesiące.
    W przypadku krótszego okresu ekspozycji – negocjacje cenowe.
  2. Dzierżawa powierzchni zewnętrznej na szybie – dotyczy wykonanej folią ONE WAY VISION.
  3. Zawarcie stosownej umowy z dzierżawcą może wpłynąć
    na zmianę wyżej wymienionych cen.