Usługi

1. Usługi reklamy pojazdowej (ceny netto/miesiąc)

 
AUTOBUSY
  o długości poniżej 12m  
pozostałe
Ściana boczna 100,00 zł 250,00 zł
Ściana boczna z szybami 150,00 zł 350,00 zł
Ściana tylna z szybą 250,00 zł 350,00 zł
Ściany boczne i tylna 400,00 zł 600,00 zł
Ściany boczne i tylna z szybami 550,00 zł 750,00 zł

2. Usługi reklamy wewnątrz pojazdowej (ceny netto/doba)

  format A4 format A3 format A2
Plakaty umieszczone wewnątrz
autobusu
2,50 zł/szt. 3,00 zł/szt. 4,00 zł/szt.

Objaśnienia:

 1. Czas ekspozycji reklamy wymienionej pkt.1 – minimum 3 miesiące.
  W przypadku krótszego okresu ekspozycji – negocjacje cenowe.
 2. Reklama na szybie – dotyczy wykonanej folią ONE WAY VISION.
 3. Zawarcie stosownej umowy ze zleceniodawcą reklam może wpłynąć
  na zmianę wyżej wymienionych cen.
 4. Czas ekspozycji plakatów – minimum 7 dni. W przypadku zlecenia
  krótszego okresu ekspozycji ma zastosowanie następująca formuła:
  ilość plakatów x stawka dobowa x 7 dni.