Władze spółki

Rada Nadzorcza:

Jarosław Wróbel – Przewodniczący
Grzegorz Krzyżanowski - Zastępca Przewodniczącego

Dariusz Mścichowski - Sekretarz 

Zarząd:

Zbigniew Chojnowski – Prezes Zarządu

Prokurent:

Eligiusz Wiloch

Główny księgowy:

Alicja Chorąży