Władze spółki

Rada Nadzorcza:

Jarosław Wróbel – Przewodniczący
Grzegorz Krzyżanowski - Zastępca Przewodniczącego

Dariusz Mścichowski - Sekretarz 

Zarząd:

Zbigniew Chojnowski – Prezes Zarządu

Prokurenci:

Eligiusz Wiloch

Michał Kwiatkowski

Główny księgowy:

Alicja Chorąży