Władze spółki

Rada Nadzorcza:

Edward Michał Wenda – przewodniczący
Grzegorz Krzyżanowski

Dariusz Mścichowski

Zarząd:

Zbigniew Chojnowski – Prezes Zarządu

Prokurent:

Eligiusz Wiloch

Główny księgowy:

Alicja Chorąży