Wydłużenie ważności biletów

Osoby, które z powodu stanu epidemii koronawirusa nie mogły skorzystać z komunikacji miejskiej od 16.03.2020 r. zgodnie z przeznaczeniem tj.  uczęszczać do szkół, a miały wykupiony bilet okresowy - będą miały możliwość wydłużenia terminu ważności tego biletu o niewykorzystany okres ważności biletu tj. np.:

        w przypadku biletu dekadowego ważnego do 20.03.2020 r. - wydłużenie nastąpi o 5 dni;

        w przypadku biletu miesięcznego ważnego do 31.03.2020 r. - wydłużenie nastąpi o 16 dni;

        w przypadku biletu miesięcznego ważnego do dnia 10.04.2020 r. - wydłużenie nastąpi o 26 dni.

            Osoby pracujące, które z powodu zawieszenia działalności gospodarczej, również nie mogły korzystać z tego transportu publicznego, będą miały również wydłużony okres ważności biletu analogicznie do osób uczących się.

Czas ten będzie liczony od momentu ustabilizowania się sytuacji i otwarcia szkół.

Podczas korzystania z komunikacji miejskiej trzeba będzie posiadać przedmiotowy bilet zakupiony w miesiącu marcu, celem jego okazania przy kontroli biletów.

Reklamacja wskazanych biletów będzie następowała zgodnie z uchwałą nr XVI.173.16 Rady Miasta Ełku z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłat dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. Urzędu Miasta Ełku: 87 732 61 36, 87 732 62 44 oraz w Miejskim Zakładzie Komunikacji    Sp. z o. o. w Ełku pod nr tel. 87 610 31 27.