Zawiadomienie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o numerze MZK/ZP/01//2019