Zmiana organizacji ruchu na Wojska Polskiego

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy ulicy Wojska Polskiego, od dnia 30.08.2019 r. do czasu zakończenia prac ulegną zmianie trasy linii nr:1, 3, 4, 5, 11, 12, 17 i 18.

Dla linii nr 1, 3, 4, 5, 12 i 18  z ruchu całkowicie wyłączone zostaną przystanki nr:

        Armii Krajowej – Poczta (nr 7),

        Armii Krajowej – Mechaniak ( nr 299),

        Armii Krajowej – Szkoła Artystyczna (nr 28),

        Wojska Polskiego – Kościół (nr 27),

        Dąbrowskiego – PKP (nr 6),

        Dąbrowskiego – PKS (nr 29).

Autobusy tych linii zostaną przekierowane w ulicę Mickiewicza i włączone do ruchu zostaną  przystanki zlokalizowane przy tej ulicy.

Dodatkowo dla linii nr 1, 4, 5 i 12 zostanie uruchomiony przystanek Wojska Polskiego – ECK  (nr 8).

Autobusy linii nr 1, 3, 4 i 18 rozpoczynające swoje kursy z przystanku Dąbrowskiego – PKP (nr 6) będą rozpoczynały kursy z przystanku Mickiewicza     (nr 48) (przy Mleczarni).

Autobusy linii nr 11 zostaną przekierowane z ulicy Wojska Polskiego w ulicę Kościuszki i do ruchu włączony zostanie  przystanek Kościuszki – Szpital Wojskowy (nr 76) (kierunek ul. Dąbrowskiego). Dla tej linii wyłączone zostaną przystanki nr:

        Wojska Polskiego – Kościół (nr 27),

        Armii Krajowej – Szkoła Artystyczna (nr 28),

Autobusy linii nr 17 będą rozpoczynały kursy z przystanku  Mickiewicza (nr 48) (przy Mleczarni). Dla tej linii z ruchu całkowicie wyłączone zostaną przystanki nr:

        Dąbrowskiego – PKP (nr 6),

        Armii Krajowej – Poczta (nr 7),

        Armii Krajowej – Mechaniak (nr 299),

        Mickiewicza – Filary (nr 46).

Dodatkowo dla tej linii uruchomione zostaną przystanki:

        Mickiewicza (nr 48),

        Mickiewicza – wieżowiec (nr 51).

Trasa autobusów tej linii z Rożyńska do Ełku nie ulega zmianie.

W związku z prowadzonymi pracami mogą wystąpić opóźnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w stosunku do rozkładów jazdy na wszystkich liniach komunikacyjnych.

Za utrudnienia przepraszamy