Zmiany tras i rozkładów na linii nr 11 i 14

Z dniem 18.12.2017 roku zmieniają się trasy linii nr 11 i 14 poprzez włączenie do rozkładów przystanków na ulicy Bahrkego i ulicy Kolonia wg załączonych map.

W związku w powyższym zmienia się także rozkład na tych liniach (wg załączonego rozkładu)

Dla obu linii na osiedlu Konieczki zmieni się kierunkowość przystanków.

W kierunku do pętli na Zakładach Mięsnych wyłączony z rozkładu będzie przystanek 05 Sikorskiego przejazd kolejowy.


Załączone pliki: