Zmiany w kursowaniu autobusów oznaczonych jako L

W związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania i zamknięciem części placówek oświatowych, ulegają zmianie rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej (MZK).

Od 02.11.2020 r. autobusy nie będą realizowały kursów o godzinach  z oznaczeniem "L" na rozkładach jazdy. Zmiana ta nie dotyczy linii komunikacyjnej nr 3 i 14.

Powyższe zasady będą obowiązywały do czasu wznowienia stacjonarnych zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych.