Zmiany w rozkładzie linii nr 7

Z dniem 1 września 2017 roku nastąpią zmiany w rozkładzie linii nr 7.

Utworzono nowy kurs o godzinie 6:20 z os. Konieczki (7:24 z os. Jeziorna).
Dodatkowo kurs rozpoczynający się na os. Konieczki o godzinie 11:30 zostanie przesunięty na godzinę 12:00 (12:35 ze Szpitala).