W związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania i zamknięciem części placówek oświatowych, ulegają zmianie rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej (MZK).

Od 18.01.2021 r. autobusy nie będą realizowały kursów o godzinach  z oznaczeniem „L” na rozkładach jazdy. 

Powyższe zasady będą obowiązywały do czasu wznowienia stacjonarnych zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych.