Zestawienie cen za przejazdy Środkami Lokalnego Transportu Zbiorowego na terenie miasta Ełk, gminy Ełk.

Obowiązują od 1.04.2024r.

Miasto Ełk 1)

Rodzaj biletuNormalnyUlgowy 1)
Czasowy 40-minutowy 5)2,80 zł1,40 zł
Czasowy 40 minutowy (karnet 3-odcinkowy) 6) 8,40 zł4,20 zł
Czasowy 40 minutowy (karnet 6-odcinkowy)15,40 zł7,70 zł
czasowy 24-godzinny 7)8,00 zł4,00 zł
czasowy weekendowy 8)10,00 zł5,00 zł
10-dniowy imienny 9)30,00 zł15,00 zł
30-dniowy imienny 10)84,00 zł42,00 zł
30-dniowy na okaziciela 11)114,00 zł
90-dniowy imienny 12)220,00zł110,00zł
180-dniowy imienny 13)400,00zł200,00zł
semestralny 14)150,00zł
12-godzinny szkolny 15)30,00zł

Gmina Ełk

Rodzaj biletuNormalny
Strefa I i II 2)
Ulgowy
Strefa I i II 2)
Normalny
Strefa I, II,III 3)
Ulgowy
Strefa I, II,III 3)
Jednoprzejazdowy3,80 zł1,90 zł4,60 zł2,30 zł
Jednoprzejazdowy (u kierowcy)3,80 zł1,90 zł4,60 zł2,30 zł
Jednoprzejazdowy (karnet 6-odcinkowy)19,00 zł9,50 zł23,00 zł11,50 zł
10-dniowy40,00 zł20,00 zł44,00 zł22,00 zł
30-dniowy imienny 7)100,00 zł50,00 zł110,00 zł55,00 zł
30-dniowy na okaziciela 7)110,00 zł55,00 zł120,0060,00 zł

Objaśnienia:

 1. dla pasażerów podróżujących w granicach strefy1(miejskiej) ograniczonej następującymi przystankami: Zakłady Mięsne-pętla (1), Barany – pętla (67), os. Wczasowe 01, os. Wczasowe 02, Siedliska przejazd (91), 11-goListopada-rondo 02, Wityny-ogródki (107), Wityny-ogródki (129), Kolbego02, Jeziorna-pętla 01, Suwalska-Bojar (158), Suwalska-Bojar (252), Transport Mięsny01, Transport Mięsny 02, Juranda 03, Juranda 06
 2. dla pasażerów podróżujących w granicach strefy 1 i 2. Strefa 2 obejmuje miejscowości: Bartosze, Buniaki, Buczki, Chruściele, Chrzanowo, Judziki, Lega, Maleczewo, Mrozy Wielkie, Nowa Wieś Ełcka, Oracze, Przykopka, Regiel, Regielnica, Sędki, Siedliska, Straduny, Szeligi, Szarejki, Wityny, Woszczele
 3. dla pasażerów podróżujących w granicach strefy 1, 2 i 3. Strefa 3 obejmuje miejscowości: Bajtkowo, Białojany, Chełchy, Chojniak, Guzki, Janisze, Kałęczyny, Karbowskie, Krokocie, Malinówka, Mąki, Miluki, Mołdzie, Mostołty, Nowa Wieś Ełcka (gospodarstwo rolne), Piaski, Pistki, Płociczno, Rostki Bajtkowskie, Rożyńsk, Ruska Wieś, Rymki, Sajzy, Suczki, Talusy, Tracze
 4. bilet jednorazowy jednoprzejazdowy – uprawnia do przejazdu jednym pojazdem od daty i godziny skasowania biletu papierowego lub zakupu biletu elektronicznego w aplikacji mobilnej do momentu opuszczenia pojazdu przez posiadacza biletu w granicach danych stref
 5. biletjednorazowyczasowy40-minutowy-uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów na liniach komunikacyjnych w strefie1, przez czas 40 minut (włącznie) od daty i godziny skasowania biletu papierowego lub zakupu biletu elektronicznego w aplikacji mobilnej albo przejazdu jednym środkiem transportu do ostatniego przystanku na trasie w strefie1
 6. bilet jednorazowy czasowy 40 minutowy (karnet 3-odcinkowy) dostępny jest wyłącznie u kierowcy
 7. bilet jednorazowy czasowy 24-godzinny – uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów na liniach w strefie 1 w ciągu 24godzin od daty i godziny skasowania biletu papierowego lub zakupu biletu elektronicznego w aplikacji mobilnej
 8. bilet jednorazowy czasowy weekendowy – uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów na liniach w strefie1 po skasowaniu biletu papierowego lub zakupu biletu elektronicznego w aplikacji mobilnej od godz.17:00 w piątek do godz. 7:00 w poniedziałek
 9. bilet okresowy 10-dniowyimienny – uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w danej strefie od dnia i godziny zakupu lub wskazanej daty do godziny 23:59 dziesiątego dnia terminu ważności biletu
 10. Bilet okresowy 30-dniowyimienny – uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w danej strefie od dnia i godziny zakupu lub wskazanej daty do godziny 23:59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu
 11. bilet okresowy 30-dniowy na okaziciela – uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w danej strefie od momentu skasowania biletu do godziny 23:59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu
 12. bilet okresowy 90-dniowy imienny – uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w strefie 1 od dnia i godziny zakupu lub wskazanej daty do godziny 23:59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności biletu
 13. bilet okresowy 180-dniowy imienny – uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w strefie 1 od dnia i godziny zakupu lub wskazanej daty do godziny 23:59 stu osiemdziesiątego dnia terminu ważności biletu
 14. bilet okresowy semestralny (5-miesięczny) imienny – uprawnia uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, policealnych – do ukończenia 21.roku życia oraz studentów szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych do nieograniczonej liczby przejazdów w strefie 1 w terminach 1.09-31.01 lub 1.02-30.06
 15. bilet 12-godzinny grupowy szkolny – uprawnia grupę uczniów lub podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych wraz z opiekunem, liczącą łącznie nie więcej niż 30osób, do nieograniczonej liczby przejazdów w strefie 1 wciągu 12 godzin od momentu skasowania biletu papierowego lub zakupu biletu elektronicznego w aplikacji mobilnej.

Załączone pliki: