Miejski Zakład Komunikacji w Ełku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje od 1 marca 2007r.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego.

100% udziałów Spółki należy do Wspólników:

  • Miasta Ełk reprezentowanego przez Prezydenta Miasta
  • Gminy Ełk reprezentowanej przez Wójta Gminy

Funkcje kontrolne sprawuje Rada Nadzorcza powoływana przez Zgromadzenie Wspólników na 3-letnią kadencję, w skład której wchodzi 3 przedstawicieli Zgromadzenia Wspólników.

Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Ełk.

W ramach działalności Spółka prowadzi:

  • sprzedaż i dystrybucję biletów na przewozy komunikacją miejską,
  • konserwację i naprawę własnych pojazdów samochodowych,
  • sprzedaż powierzchni reklamowych na autobusach.