Rada Nadzorcza:

Jarosław Wróbel – Przewodniczący
Grzegorz Krzyżanowski – Zastępca Przewodniczącego
Dariusz Mścichowski – Sekretarz 

Zarząd:

Zbigniew Chojnowski – Prezes Zarządu

Prokurenci:

Eligiusz Wiloch
Michał Kwiatkowski

Główny księgowy:

Alicja Chorąży