Rada Nadzorcza:

Jarosław Wróbel – Przewodniczący
Grzegorz Krzyżanowski – Zastępca Przewodniczącego
Dariusz Mścichowski – Sekretarz 

Zarząd:

Michał Kwiatkowski – Prezes Zarządu

Prokurenci:

Eligiusz Wiloch

Główny księgowy:

Katarzyna Kaszkiel