„Miejski Zakład Komunikacji” Spółka z o.o.

19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 8
Regon 280183012
NIP 8481775574

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000273548

Kapitał zakładowy: 9 290 500,00 zł,-
w tym:
– Gmina Miasto Ełk: 7 799 000,00 zł,-
– Gmina Ełk: 1 491 500,00 zł,-

Nr konta: 37 1020 4724 0000 3202 0047 2191