Michał Kwiatkowski – od 30 stycznia 2023r. Prezes Zarządu „Miejskiego Zakładu Komunikacji” Sp. z o.o. w Ełku. Absolwent Technikum samochodowego w Ostrołęce.

1997 – tytuł magistra inżyniera, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Mechaniczny na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (dzienne 5-letnie) w zakresie eksploatacji pojazdów i maszyn,

2005 – Studia Podyplomowe dwusemestralne w zakresie Menedżer Jakości   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych,

2005 – Certyfikat Auditora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz BHP,

2011 – uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego Stowarzyszenia rzeczoznawców techniki samochodowej i ruchu drogowego,

2017 – Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie,

2021 – Studia Podyplomowe – Politechnika Krakowska –  Miejski Transport zbiorowy – zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie.

Ukończone kursy związane z zamówieniami publicznymi oraz funduszami unijnymi.