Zbigniew Chojnowski, od 08 czerwca 2009r. Prezes Zarządu „Miejskiego Zakładu Komunikacji” Sp. z o.o. w Ełku. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Ełku.

Ukończone studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Ekonomiki Transportu, kierunek: Ekonomika i Organizacja Transportu Lądowego).
Studia Podyplomowe „Zarządzanie rozwojem i eksploatacją w miejskiej komunikacji zbiorowej” na Politechnice Krakowskiej.
Studia Podyplomowe „Audyt wewnętrzny-audyt funduszy unijnych- kontrola wewnętrzna” na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
Certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób wydany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

Egzamin państwowy dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. W latach 1996-2007 – Prezes Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Białymstoku.