Decyzją Prezydenta Miasta Ełku z okazji Dnia Dziecka tj. dnia 1.06.2021r dzieci i młodzież w wieku do 18 lat będą mogły na terenie Miasta Ełku bezpłatnie korzystać z przejazdów liniami komunikacji miejskiej „MZK” Spółka z o.o. w Ełku.