Osoby, które z powodu stanu epidemiologicznego związanego z pandemią koronawirusa oraz wprowadzenia z dniem 26 października 2020 r. zdalnego nauczania nie mogły skorzystać z komunikacji miejskiej zgodnie z przeznaczeniem, a miały wykupiony bilet okresowy – od 17 maja 2021 r. mogą zgłaszać się: osobiście (wraz z biletem) do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Ełku, ul. Łukasiewicza 8, telefonicznie pod nr (87) 732 67 05 lub drogą elektroniczna na adres kontakt@mzk.elk.pl.  – w celu przedłużenia okresu ważności tych biletów biletu, z zachowaniem ciągłości, na zasadach, jak niżej:

1) w przypadku biletu dekadowego ważnego do 30.10.2020 r. – wydłużenie nastąpi o 5 dni;

2) w przypadku biletu miesięcznego ważnego do 31.10.2020 r. – wydłużenie nastąpi o 6 dni;

3) w przypadku biletu miesięcznego ważnego do dnia 15.11.2020 r. – wydłużenie nastąpi o 21 dni.

Termin wydłużenia ważności biletu będzie liczony indywidualnie, na podstawie zgłoszenia w „MZK” SP. z o. o. w Ełku.

Ostatecznie wydłużony bilet będzie można wykorzystać do dnia 30 września 2021 r.

UWAGA! Podczas korzystania z komunikacji miejskiej trzeba będzie posiadać przedmiotowy bilet zakupiony w miesiącu październiku 2020 r.. oraz potwierdzenie ważności biletu wystawione przez „MZK” Sp. z o. o. w Ełku, celem jego okazania przy kontroli biletów.

Reklamacja wskazanych biletów będzie następowała zgodnie z uchwałą nr XVI.173.16 Rady Miasta Ełku z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłat dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy z późn. zm.

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod nr tel. Urzędu Miasta Ełku: 87 732 62 44, 87 732 61 36 oraz w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o. o. w Ełku pod nr tel. 87 732 67 05.