W związku z obowiązywaniem od 24 czerwca 2021 r. nowych cen biletów komunikacji miejskiej na terenie miasta Ełk, które wprowadzone zostały uchwalą Nr XXX.301.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przejazdy  i wysokości opłat dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy informuję, że:

  • bilety okresowe (tj. miesięczne i dekadowe) kupione przed dniem 24 czerwca 2021 r. zachowują swoją ważność do końca  terminu ich ważności.
  • pozostałe bilety będzie można wykorzystać do końca m-ca lipca br., po tym terminie tracą one swoja ważność.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. Urzędu Miasta Ełku: 87 732 61 36, 87 732 62 44 oraz w Miejskim Zakładzie Komunikacji    Sp. z o. o. w Ełku pod nr tel. (87) 732 67 05.