Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy iż odszedł od nas Prezes Zbigniew Chojnowski.

Zostanie z nami w pamięci na zawsze.

Niech spoczywa w pokoju.