Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o., poszukuję kandydatów na stanowisko kierowcy autobusu.

Od kandydatów oczekujemy:
· Prawo jazdy kat. D
​​​​​· Zaświadczenia o ukończonym kursie dla kierowców na przewóz osób
· Dyspozycyjności
· Odporności na stres
· Wysokiej kultury osobistej

W zamian oferujemy:
· Stabilne warunki pracy w firmie z wieloletnią tradycją w miłej rodzinnej atmosferze
· Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
· Pakiet socjalny wspierający wypoczynek pracowników

· Karnety na wydarzenia kulturalne, siłownię, basen
· Pakiet premiowy, możliwe nadgodziny
· Dodatek stażowy za pracę w spółce
· Bezpłatne przejazdy dla pracowników i członków ich rodzin
· Dostęp do kasy zapomogowo-pożyczkowej
· Dodatki świąteczne
· ekologiczny tabor

Główne obowiązki na stanowisku:
· bezpieczny przewóz pasażerów na liniach komunikacyjnych
· obsługa pasażera
– dbanie o powierzony majątek

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres mail: kontakt@mzk.elk.pl lub Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. , Łukasiewicza 8, 19-300 Ełk
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie procesu rekrutacji będzie Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Ełku, 19-300 przy ul. Łukasiewicza 8, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000273548, NIP: 8481775574, REGON: 280183012.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z ochroną danych możliwy jest pod adresem email iod@mzk.elk.pl

· Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego:
 – na żądanie Kandydata do pracy przez co rozumie się otrzymanie przez Administratora CV/listu motywacyjnego, dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.

– w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji – w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

– jeśli w dokumentach zawarte są dane o charakterze wrażliwym, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna jest zgoda Kandydata na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

• Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, chyba że Kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu przyszłych procesów rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia ich pozyskania lub do momentu cofnięcia zgody.

• Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia niniejszej zgody, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO – w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

• Odbiorcami danych osobowych Kandydata mogą być podmioty, którym Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ełku zleci przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych.

• Podanie przez Kandydata danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Kandydata innego rodzaju danych osobowych jest dobrowolne.

• Dane nie będą przetwarzanie w sposób automatyczny i nie będą profilowane.