W związku z planowanym otwarciem przejazdu pod wiaduktem kolejowym w ciągu ulic Suwalskiej i Dąbrowskiego od 24 maja zmianie ulegną rozkłady jazdy oraz przebiegi części linii komunikacyjnych

Autobusy linii komunikacyjnych nr 1, 2, 3, 5, 12 oraz 18 powrócą na swoje stałe trasy, funkcjonujące przed zamknięciem przejazdu w ciągu ulic Suwalskiej i Dąbrowskiego, tj.:

Linia nr 1

kierunek – Mrozy Wielkie

Suwalska – J. Dąbrowskiego – Armii Krajowej – Wojska Polskiego – Targowa – J. Kochanowskiego – E. Plater – J. Kilińskiego – Grajewska – Kolejowa – Sielska – Regiel – Kałęczyny – Regielnica – Mrozy Wielkie,

kierunek – Zakłady Mięsne

Mrozy Wielkie – Sielska – Kolejowa – Grajewska – J. Kilińskiego – E. Plater – J. Kochanowskiego – Targowa – Wojska Polskiego – Armii Krajowej – J. Dąbrowskiego –- Suwalska;

Linia nr 2

kierunek – Woszczele

Suwalska – J. Dąbrowskiego – A. Mickiewicza – marsz. J. Piłsudskiego – gen. W. Sikorskiego – 11-go Listopada – Siedliska – Chrzanowo – Woszczele,

kierunek – Zakłady Mięsne

Woszczele – Chrzanowo – Siedliska – 11-go Listopada – gen. W. Sikorskiego – marsz. J. Piłsudskiego – A. Mickiewicza – J. Dąbrowskiego – Suwalska;

Linia nr 3

kierunek – Zakłady Mięsne

Suwalska – J. Dąbrowskiego – Armii Krajowej – Wojska Polskiego – M. Kajki – Wityny – Oracze – Miluki – Krokocie – Płociczno – Miluki – Oracze – Straduny – Janisze – Chojniak – Malinówka – Piaski – Sajzy,

kierunek – Sajzy

Sajzy – Piaski – Malinówka – Straduny – Chojniak – Janisze – Straduny – Oracze – Miluki – Krokocie – Płociczno – Miluki – Oracze – Wityny – M. Kajki – Wojska Polskiego – Armii Krajowej – J. Dąbrowskiego – Suwalska – Przemysłowa – Podmiejska – Szeligi – Podmiejska – Przemysłowa – Suwalska;

Linia nr 5

kierunek – Chełchy

gen. T. Bora-Komorowskiego – mjr. J. Piwnika „Ponurego” – mjr. H. Dobrzańskiego – gen. W. Sikorskiego – Wojska Polskiego – Armii Krajowej – J. Dąbrowskiego – Suwalska – Sędki – Lega – Chełchy;

kierunek – Konieczki

Chełchy – Lega – Sędki – Suwalska – J. Dąbrowskiego – Armii Krajowej – Wojska Polskiego – gen. W. Sikorskiego – mjr. H. Dobrzańskiego – mjr. J. Piwnika „Ponurego” –  gen T. Bora-Komorowskiego

Linia nr 12

kierunek – Jeziorna/Szpital

Suwalska –  J. Dąbrowskiego – Amii Krajowej – Wojska Polskiego – J. Kilińskiego – Grajewska – Jana Pawła II – św. M. M. Kolbe – Baranki,

kierunek – Zakłady Mięsne

Baranki – św. M. M. Kolbe – Jana Pawła II – Grajewska – J. Kilińskiego – Wojska Polskiego – Armii Krajowej – J. Dąbrowskiego – Suwalska;

Linia nr 18

kierunek – Rymki

Suwalska – J. Dąbrowskiego – Armii Krajowej – Wojska Polskiego – 11-go Listopada – Buniaki – Talusy – Ruska Wieś – Pistki – Mostołty – Białojany – Rymki,

kierunek – Zakłady Mięsne

Rymki – Białojany – Mostołty – Pistki – Ruska Wieś – Talusy – Buniaki – 11-go Listopada – Wojska Polskiego – Armii Krajowej – J. Dąbrowskiego – Suwalska.

Przebieg linii komunikacyjnej nr 4 pozostaje bez zmian i będzie odbywał się trasą:

kierunek – Nowa Wieś Ełcka

Suwalska – I. Łukasiewicza – gen. W. Sikorskiego – Gdańska – A. Mickiewicza – J. Dąbrowskiego – Armii Krajowej – Wojska Polskiego – J. Kilińskiego – Grajewska – Jana Pawła II – św. M. M. Kolbe – Nowa Wieś Ełcka;

kierunek – Zakłady Mięsne

Nowa Wieś Ełcka – św. M. M. Kolbe – Jana Pawła II – Grajewska – J. Kilińskiego – Wojska Polskiego – Armii Krajowej – J. Dąbrowskiego – A. Mickiewicza – Gdańska – gen. W. Sikorskiego – I. Łukasiewicza – Suwalska.

W rozkładach jazdy linii komunikacyjnych nr 4, 8 oraz 13 nastąpią korekty czasów odjazdów.

Ponadto od 24 maja nastąpi zmiana przebiegu ostatniego kursu linii nr 7 jadącego w kierunku os. Konieczki. Kurs ten zostanie wydłużony o przystanki: Karuzela – bi1, przy którym będzie o 21:18 oraz Przemysłowa 10 (godz. 21:20).

Źródło: UM Ełk