Zgodnie z załącznikiem

Informacja z otwarcia ofert