Zgodnie z załącznikiem

wynikmzkzp012022

mzkzp012022-wynik