Ełk, 14/04/2015

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na dostawy oleju napędowego i oleju opałowego lekkiego dla „MZK” Sp. z o. o. w Ełku (numer zamówienia MZK/ZP/01/2015)

„Miejski Zakład Komunikacji” Sp. z o. o. w Ełku informuje, że do upływu terminu składania ofert w postępowaniu w drodze przetargu nieograniczonym na dostawy oleju napędowego i oleju opałowego lekkiego dla „MZK” Sp. z o. o. w Ełku swoje oferty złożyły dwie firmy, które wg jedynego kryterium oceny jakim była najniższa cena, otrzymały punktację odpowiednio:

1. PTSB „TRANSBUD EŁK” Sp. z o. o.
19-300 EŁK, ul. ŁUKASIEWICZA 1
Łącznie 395,80 pkt.

2. SETON K.CICHOCKI R.MATUSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
19-300 EŁK, NOWA WIEŚ EŁCKA
ul. EŁCKA 9 B
Łącznie 400,00 pkt.

Komisja przetargowa wybrała do realizacji ofertę firmy:

SETON K.CICHOCKI R.MATUSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
19-300 EŁK, NOWA WIEŚ EŁCKA
ul. EŁCKA 9 B

jako najkorzystniejszą cenowo zgodnie z warunkami SIWZ. Z wybranym wykonawcą umowa zostanie zawarta po upływie określonego w Art. 92 Ustawy PZP terminu t. j. po dniu 27.04.2015 r.
W postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego z 2 wykonawców składających oferty ani nie odrzucono żadnej z ofert.

Prezes Zarządu
Zbigniew Chojnowski