Postępowanie prowadzone jest na:   https://miniportal.uzp.gov.pl/

link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b2e3d7ea-6710-488c-a5ea-05f3e10eec7e

Dokumenty do pobrania:

2022-OJS025-064346-pl

SWZ 2022 PALIWO podpis

mzkzp012022-Załącznik nr 1 do SWZ oferta

mzkzp012022-Załącznik nr 4 grupa kapitałowa

mzkzp012022Załącznik nr 3 wykluczenie

mzkzp012022-Załącznik nr 2 Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ

mzkzp012022-Załącznik nr 6 oświadczenie o aktualności informacji art 125

mzkzp012022-Załącznik nr 5 zobowiązanie art 118

mzkzp012022-Załącznik nr 7 do SWZ projekt umowy

mzkzp012022-Załącznik nr 9 do SWZ wykaz autocystern

mzkzp012022-Załącznik nr 8 do SWZ wykaz dostaw

mzkzp012022 – Informacja o kwocie